Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
i;Hh kj;d,sh fkdyel( ndOl oefuka miq .+.,a Yaf,aIKh iy ka .dia;= ia;rh

fuu m%jD;a;s fiajdj Tn fj; fkdf,a ,ndkako ta fjkqfjka wmg houla ug isf ta i|yd odhl ug Tn;a leu;sk wm lD;{ fjuq' zfvdfkaIkaZ hkak la,sla lrkak- l;D
 
 
This Article Viewers ( 429651 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article